Leden 2011


Výroční schůze 2011

31. ledna 2011 v 12:03 | Josef |  Výroční schůze 2011
Výroční schůze se konala dne 29.1.2011 v nekuřáckém salonku restaurace Lidový dům.Schůze se zúčastnilo devět členů a dva se pro nemoc omluvili.Jako hosté přijali naše pozvání starosta obce Jaroslav Kreml, místostarostka paní Jana Ambrožová a pan Zdeněk Vojáček který nám pravidelně pomáhá s přípravou výstav i přesto že není člen ZO.Občerstvení zajistil př.Nosál Karel na vlastní náklady což spojil s oslavou svých šedesátých narozenin.Po zahájení schůze a přivítání hostů byl předán jménem organizace věcný dar př.Nosálovi k jeho jubileu.Poté předseda zo přečetl program výroční schůze který byl složen ze sedmi bodů.

1/Zahájení a přivítání hostů
2/Činnost organizace v roce 2010
3/Plán činnosti pro rok 2011
4/Pokladní zpráva
5/Revizní zpráva
6/Registrace králíků v roce 2010
7/Diskuze

V bodu číslo dva jsme si připomněli masivní úhyn králíků na mixematózu který byl zapříčiněn přemnožením komárů při jarních povodních a vytrvalých deštích.Byla také zmíněna vakcinace králíků proti této nemoci kterou provádíme v obci každé jaro.Bylo zjištěno že vakcinace nebyla účinná podle našich představ a proto se ji v roce 2011 pokusíme objednat od jiného dodavatele.Podle dostupných informací uhynulo v roce 2010 v Lužicích až 90% králíků.

V roce 2011 jsme se po domluvě se starostou obce rozhodli uspořádat tradiční výstavu králíků,holubů a drůbeže,která se bude konat ve dnech 3 a 4 září 2011 v areálu Lidového domu.
K této výstavě byli přizváni tito posuzovatelé:

Králíci: p.Martinec a p.Volentier

Drůbež: p. Bayer

Holuby: p.Král

Veterinární dozor přislíbil Mvdr.Burský

Po seznámení členů a hostů s pokladní a revizní zprávou jsme vyhodnotili registraci králíků za rok 2010.
Poté byla zahájena rozsáhlá diskuze která se protáhla do pozdních hodin.

                                                                         Za ZO Lužice  Klvač Josef